29/03/2018

Ondernemingen in de horeca, maart 2018

De horeca is een sector die vlug verandert en evolueert. Eind 2016 zijn er in België ruim 58.000 horecaondernemingen actief, 2% meer dan het jaar voordien. Achter deze netto-evolutie van 2% gaat weliswaar een komen en gaan schuil van horecaondernemingen. Zo waren er in 2016 ruim 6.000 nieuwe horecaondernemingen, maar evenzeer meer dan 5.000 ondernemingen die werden stopgezet. In deze stopzettingen zitten ook heel wat jonge ondernemingen. Zowat de helft de van de horecaondernemingen wordt binnen de vijf jaar na oprichting stopgezet.

Een aanzienlijk deel van de stopzettingen zijn gedwongen stopzettingen onder de vorm van een faillissement. De horecasector is één van de grote leveranciers want maar liefst 21% van alle faillissementen is een horecaonderneming. Vooral drinkgelegenheden en in mindere mate restaurants zijn gevoelig voor een faillissement. Drinkgelegenheden gaan liefst vijf maal vaker failliet dan gemiddeld, restaurants drie maal.  

Meer dan de helft van de horecaondernemingen is een restaurant

 • Eind 2016 telt België 58.391 horecaondernemingen, waaronder 34.102 in Vlaanderen.
 • 54% van de ondernemingen in Vlaanderen is een restaurant. Hun aantal stijgt nog verder.
 • Van alle horecaondernemingen heeft ongeveer vier op de tien personeel in dienst.

Horeca blijft faillissementsgevoelig

 • Het aantal faillissementen in de horeca steeg opnieuw in 2016. Meer dan 21% van alle faillissementen in België is te vinden in de horecasector.
 • Eet- en drinkgelegenheden zijn oververtegenwoordigd in de statistieken.
 • In Vlaanderen gingen 45 op 1.000 drinkgelegenheden in 2016 failliet. Gemiddeld in alle sectoren is dit 9 op 1.000 ondernemingen.

De horeca kent een grote dynamiek

 • Elk jaar wordt ongeveer één op de tien horecaondernemingen opgericht of stopgezet.
 • Na vijf jaar is bijna de helft van de opgerichte horecaondernemingen terug stopgezet.
 • Vakantieverblijven kennen de grootste dynamiek binnen de logies.

Vlaanderen realiseert 57% van de omzet in de horeca in België

 • In 2016 is de horecasector in België goed voor een omzet van 14,1 miljard euro (excl. BTW).
 • Vlaanderen is goed voor 57% van de omzet, met name 8,1 miljard euro.
 • 61% van de omzet in de horeca in Vlaanderen is op conto van de restaurants.

Bijna 80.000 horecavestigingen in België

 • Een deel van de horecaondernemingen hebben naast hun hoofdzetel nog heel wat andere locaties waar ze hun activiteiten uitoefenen.
 • Als je deze extra locaties optelt bij de hoofdzetels, komen we in België uit op bijna 80.000 horecavestigingen.

België kent meer horecaondernemingen dan de buurlanden

 • Voor elke 1.000 inwoners zijn er 4,4 horecaondernemingen in België in vergelijking met 4,0 in Frankrijk, 3,3 in Nederland en 2,8 in Duitsland
 • Het Belgische horecalandschap is in vergelijking met de buurlanden sterker georiënteerd op ‘eet- en drinkgelegenheden’.
 • Belgische accommodaties realiseren gemiddeld meer omzet per onderneming dan de buurlanden. Belgische eet-en drinkgelegenheden minder.

 

Ondernemingen in de horeca

Het rapport geeft de evolutie weer van de ondernemingen in de horecasector.