14/03/2017

Waarom stijgen de prijzen in de Belgische restaurants en cafés zo snel?

Het Prijzenobservatorium heeft haar jaarverslag over het verloop van de consumptieprijzen gepubliceerd. Dit jaar heeft ze speciale aandacht over het prijsverloop in de restaurants en cafés.

Ze komt tot de vaststelling dat de prijzen in Belgische restaurants en cafés sneller stijgen dan in de buurlanden. Sinds 2008 gaat het om een prijsstijging van 25% in België, terwijl dit in de buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) slechts 16% is.

Het rapport stelt zich de vraag hoe dit komt. Ze wijst verschillende oorzaken aan.


Kosten van voeding en drank

Vooreerst vindt ze dat de aankoopkosten bij de lokale voedings- en drankenindustrie in België sterker zijn gestegen dan in de buurlanden. In België gaat het over een stijging van 12% sinds 2008 in vergelijking met gemiddeld 8% in de buurlanden.


Loonkosten

Een tweede oorzaak is dat de loonkosten in de Belgische restaurants en cafés in deze periode beduidend sneller gestegen dan in de buurlanden. Zo is in Belgische restaurants de personeelskost per eenheid product met 16% gestegen tussen 2008 en 2014, terwijl dit in de buurlanden beperkt bleef tot een stijging van 3%.


Overheidsmaatregelen

Als laatste oorzaak duidt het Prijzenobservatorium op een aantal overheidsmaatregelen die ook een invloed hebben gehad waaronder de verhoging van de accijnzen op dranken en de invoering van de geregistreerde kassa.


Lage marges

Doordat de rendabiliteit in Belgische restaurants en cafés zeer laag zijn, kunnen deze hogere kosten niet geabsorbeerd worden in de marges, maar zijn ondernemers genoodzaakt om door te rekenen in de verkoopprijzen.


Guidea publiceert ook studies over de financiële toestand van de horeca en het verloop van de arbeidskosten: