Functiejaren in de horeca: weet jij wanneer je stijgt?

16/11/2020

Contract van onbepaalde duur

Heb je een contract van onbepaalde duur en zit je op de lijn met nul functiejaren, dan ga je over naar het eerste functiejaar zes maanden na jouw indiensttreding. Deze vervroegde overstap gebeurt enkel als je tijdens deze periode in dezelfde referentiefunctie blijft.

Je overstap naar het tweede functiejaar gebeurt op de eerste dag van de maand die volgt op de tweede verjaardag van jouw contract.

De volgende overstappen gebeuren telkens op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de volgende verjaardagen van jouw contract. Opgelet! Dit is enkel het geval als je binnen je onderneming in dezelfde functiecategorie blijft.

Contract van bepaalde duur

Heb je een contact van bepaalde duur en zit je op de lijn met nul functiejaren, dan ga je over naar het eerste functiejaar wanneer je in totaal 6 maanden in dienst bent. Ook hier gebeurt deze vervroegde overstap enkel als je tijdens deze periode in dezelfde referentiefunctie blijft. Heb je contracten van bepaalde duur die geen volledige maand duren, dan duurt een maand 31 kalenderdagen.

Je stapt over naar het tweede functiejaar op de eerste dag van de maand die volgt op het moment dat je in totaal 24 maanden in de onderneming werkt.

Je volgende overstappen vinden plaats telkens je in totaal 12 maanden werkt.

Contract als extra

Als extra ga je over naar het eerste functiejaar nadat je effectief 130 dagen gepresteerd hebt in dezelfde referentiefunctie.

De overschakeling naar het tweede functiejaar gebeurt na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in dezelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.

 Je volgende overstappen vinden telkens plaats na 260 effectief gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever in dezelfde functiecategorie.

Bijzonderheden

Een chef de partie warm en koud start bij zijn indiensttreding in functiecategorie 6 en geniet een minimumloon van 8 functiejaren.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw vakbond.