Goedkope overuren voltijdse werknemer

Als voltijdse werknemer is het mogelijk om goedkope overuren te presteren. Je presteert dus buiten de gewone werktijden.

Waarom heten ze goedkope overuren?

Omdat er geen belastingen of RSZ-bijdragen worden afgehouden. Het brutoloon is hierdoor gelijk aan het nettoloon. 

Hoeveel goedkope overuren heb ik?

Werkgever met witte kassa
Heeft jouw werkgever een witte kassa dan heb je recht op 360 goedkope overuren per jaar.

Werkgever zonder witte kassa
Heeft jouw werkgever geen witte kassa dan heb je 300 goedkope overuren per jaar.

Wanneer kan ik goedkope overuren presteren?

Je hebt 3 gronden op basis waarvan werknemers goedkope overuren kunnen presteren:

  • vrijwillige overuren
  • onvoorziene noodzakelijkheid
  • buitengewone vermeerdering van werk

Opgelet! Indien jouw werkgever een witte kassa heeft dan blijven jouw overuren maar goedkope overuren zolang je binnen het pakket van 360 uren blijft. De som van elke grond mag het totaalpakket van 360 uren niet overschrijden. 

GrondVrijwillige overurenOnvoorziene noodzakelijkheidBuitengewone vermeerdering van werk
Wat?Dit zijn overuren zonder motivatie, procedure of goedkeuring van inspectie of vakbond.Hier gaat het om een onvoorziene gebeurtenis die het absoluut noodzakelijk maakt om overuren te presteren.Dit is een uitzonderlijke gebeurtenis die een vermeerdering van werk meebrengt.
Voorbeeld-Jan mag normaal binnen 1 uur stoppen, maar er is net een gaslek ontdekt en de hotelkamers moeten zo snel mogelijk worden ontruimd.Het is onverwacht erg mooi weer en de zaak heeft een groot terras.
Aantal indien witte kassa360 uren360 uren360 uren
Aantal indien geen witte kassa(120 uren)300 uren300 uren

Als werknemer kan je enkel instemmen met de vrijwillige overuren. Bij de andere twee gronden is het de werkgever die bepaalt dat je deze overuren doet.

Opgelet! Heeft jouw werkgever geen witte kassa, dan heb je 300 goedkope overuren plus 120 vrijwillige overuren. Hier staan de uren los van elkaar. De 120 vrijwillige overuren zijn geen goedkope overuren, dus je hebt recht op overloon maar niet op inhaalrust. Onder goedkope overuren vallen enkel de overuren gepresteerd wegens onvoorziene noodzakelijkheid en de overuren wegens buitengewone vermeerdering van het werk.

Moet ik inhaalrust krijgen bij overuren?

Bij vrijwillige overuren heb je geen recht op inhaalrust. Bij overuren wegens onvoorziene noodzakelijkheid en buitengewone vermeerdering van het werk mag je kiezen om al dan niet in te halen.

Vrijwillige overurenOnvoorziene noodzakelijkheidBuitengewone vermeerdering van werk
Overuren inhalen?NeeJe kan kiezen: ofwel inhaalrust, ofwel overuren laten uitbetalen. Je moet kiezen voor het einde van de betaalperiode waarin de overuren plaatsvonden.Je kan kiezen: ofwel inhaalrust, ofwel overuren laten uitbetalen. Je moet kiezen voor het einde van de betaalperiode waarin de overuren plaatsvonden.
Wat als je geen inhaalrust kiest?-Dan betaalt jouw werkgever de overuren uit. Het zijn goedkope overuren (tot 360 uren), dus zonder overloontoeslag. Als je kiest om niet in te halen dan kan dit voor maximum 143 uren per periode van 4 maanden.Dan betaalt jouw werkgever de overuren uit. Het zijn goedkope overuren (tot 360 uren), dus zonder overloontoeslag. Als je kiest om niet in te halen dan kan dit voor maximum 143 uren per periode van 4 maanden.
Wat als je kiest voor inhaalrust?-Dan betaalt je werkgever het loon voor de gepresteerde overuren op het ogenblijk dat je inhaalrust hebt. Je ontvangt geen overloontoeslag.Dan betaalt je werkgever het loon voor de gepresteerde overuren op het ogenblijk dat je inhaalrust hebt. Je ontvangt geen overloontoeslag.

Kan ik onbeperkt overuren presteren?

Dit kan je natuurlijk niet. De belangrijkste grens is de absolute weekgrens. Als werknemer mag je niet meer dan 11 uren per dag en/of 50 uren per week werken.

Er zijn ook nog andere grenzen waar je werkgever rekening mee moet houden. Deze vind je terug in onze brochure ‘Hoe vang ik drukke momenten in mijn onderneming op?’

Heb je als deeltijdse werknemer ook recht op goedkope overuren?

Nee, goedkope overuren heb je enkel met een voltijdse arbeidsovereenkomst.

Tellen goedkope overuren mee voor mijn sociale rechten?

Ja, zowel voor de berekening van de ziekte- en invaliditeitsuitkering als voor je pensioen.

Wanneer mag ik geen overuren presteren?

Je mag nooit meer dan 9 uur per dag werken als je:

  • minderjarig bent.
  • zwanger bent.
  • borstvoeding geeft.
  • nachtarbeid doet.

Wat na de grens van 360 of 300 goedkope overuren?

Vanaf het 361e overuur (witte kassa) of 301e overuur (geen witte kassa) kan je enkel klassieke overuren doen. Vanaf dan heb je recht op inhaalrust en overloon. Je betaalt ook de RSZ-bijdrage en belastingen.

Ga naar de volgende arbeidsovereenkomst: 'Klassieke overuren'