Extra

Wanneer ben je een extra?

Je bent een extra (of gelegenheidswerker) als je maximaal 2 opeenvolgende dagen bij een werkgever in de horeca werkt met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk. Een extra is dus een tijdelijke arbeidskracht.

Hoeveel dagen mag je als extra werken?

Je werkgever krijgt jaarlijks een pakket van 200 dagen om 1 of meerdere extra’s in te zetten. Zelf krijg je ieder jaar een pakket van 50 dagen. Werk je zelf 51 dagen, dan verlies je de voordelige RSZ-bijdrage.

Je spreekt van 1 dag als:

  • slechts een paar uur hebt gewerkt; 
  • dezelfde dag ook nog bij een andere werkgever werkt;
  • dezelfde dag meerdere prestaties levert bij dezelfde werkgever (service coupé). Bijvoorbeeld: van 11 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur;
  • aaneensluitende prestaties levert op 2 aaneensluitende kalenderdagen zonder onderbreking. Bijvoorbeeld: van 20 tot 2 uur.
Horeca@work

Op de website of app van horeca@work kan je zien hoeveel dagen je al als extra hebt gewerkt. Je kan hier ook een attest van de nog resterende dagen afdrukken.

Kan ik als extra meerdere dagen na elkaar werken?

De arbeid als extra moet occasioneel, tijdelijk en onregelmatig zijn. Hierdoor mag je als extra maximaal 2 dagen na elkaar bij dezelfde werkgever werken. 
Via Horeca@work kan je zien hoeveel dagen je nog als extra kan werken.
 

Opgelet! Als je 3 opeenvolgende dagen bij dezelfde werkgever werkt, dan ziet de RSZ  je voor al je prestaties als een gewone werknemer. 

Hoeveel uren mag ik als extra werken?

Als extra mag je, in een 5-dagen werkweek, niet meer dan 9 uren per dag werken. Vanaf het 10e uur moet je werkgever je een overloon van 50% (gewone werkdag) of 100% (zon- en feestdagen) betalen. 

De minimumprestatie is 2 uur per dag. 

Indien er een flexibele arbeidsregeling is in het arbeidsreglement, mag de 9 uren grens op 11 uur worden gebracht. De toeslag voor de overuren is dan pas vanaf het 11e uur verschuldigd.

Welke documenten moet ik in orde brengen?

Een mondeling contract volstaat. Een schriftelijke overeenkomst hoeft niet, maar is aan te raden. Ben je student en werk je als extra, dan is een schriftelijke overeenkomst verplicht. 

Hoeveel RSZ moet ik betalen als extra?

Je betaalt 13,07% RSZ op een forfaitair uurloon van €10,08 als je werkgever een uuraangifte kiest. Kiest hij voor de dagaangifte, dan bedraagt het forfait € 60,48. Ben je arbeider dan worden de forfaits tot 108% verhoogd. Hier wordt dus gewerkt met forfaits en niet met je werkelijke uurloon dat eigenlijk hoger ligt.

Is er bedrijfsvoorheffing als extra?

Ja, je betaalt een afzonderlijk tarief van 33,31% tijdens je eerste 50 werkdagen. De inkomsten uit je activiteit als extra tellen niet mee voor de berekening van je personenbelasting. Hierdoor kom je niet  in een hogere belastingschaal terecht. Heb je meer dan 50 dagen als extra gewerkt dan gelden de algemene regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Bouw je sociale rechten op als extra?

Ja, je bouwt vakantierechten, werkloosheid, pensioen, ziekte en invaliditeit op.

Kan je als extra werken wanneer je student bent?

Ja, de combinatie kan. Jij en je werkgever kunnen vrij kiezen of je als jobstudent of extra werkt. Dit kan een alternatief zijn wanneer je als jobstudent 600 uur hebt gewerkt en niet als werkstudent aan de slag wilt. 

Heb je recht op een eindejaarspremie?

Ja, op voorwaarde dat je als extra 44 werkdagen bij je werkgever hebt gewerkt. Het bedrag van de eindejaarspremie is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen.

Heb je recht op ecocheques?

Ja, dit afhankelijk van het aantal dagen tewerkgesteld.

Voor meer info rond ecocheques ga naar 'Lonen en vergoedingen'
Ga naar de volgende arbeidsovereenkomst: 'Jobstudent'