Arbeidsovereenkomst bepaalde duur

Wat is een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur?

Heb je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur dan weet je vanaf de start van je overeenkomst ook wanneer deze eindigt. Deze overeenkomst eindigt dus automatisch tenzij jij en je werkgever ze stilzwijgend verlengen. De bepaalde duur moet een duidelijke, nauwkeurige datum of termijn zijn (bijvoorbeeld 6 maanden). Is dit niet zo, dan is je arbeidsovereenkomst een overeenkomst van onbepaalde duur.

Kan ik meerdere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur sluiten?

Nee, arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die elkaar opvolgen zonder onderbreking zijn verboden. Doet je werkgever dit toch, dan krijgt je arbeidsovereenkomst de stempel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Toch zijn er enkele situaties waarin opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur uitzonderlijk zijn toegestaan:

  1. Je kan (maximaal) 4 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur sluiten op voorwaarde dat de duur van elk minimaal 3 maanden bedraagt en de som van allen samen niet groter is dan 2 jaar.
  2. Je kan opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur sluiten op voorwaarde dat de duur van elk minimaal 6 maanden bedraagt en de som van allen samen niet groter is dan 3 jaar. 
  3. Ook bij de flexi-jobarbeidsovereenkomst kan je opeenvolgende arbeidsovereenkomst van bepaalde duur sluiten. 
     

Welke documenten moet ik in orde brengen?

Je moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst opstellen en ondertekenen, ten laatste op het tijdstip waarop je in dienst treedt. Zo niet, dan krijgt het de stempel van een overeenkomst van onbepaalde duur en blijft ze bestaan zolang jij of je werkgever er geen einde aan maakt.

Heb ik dezelfde behandeling als iemand vast in dienst?

Ja, je werkgever mag je niet minder gunstig behandelen dan vergelijkbare werknemers die vast in dienst zijn, tenzij  hij een verschillende behandeling met objectieve reden kan rechtvaardigen.

Mag er een proefperiode in mijn arbeidsovereenkomst van bepaalde duur staan?

Nee, dit is sinds 2014 verboden.

Kan ik vroegtijdig een einde brengen aan de overeenkomst van bepaalde duur?

Ja en nee. Gedurende de eerste helft (tot maximaal 6 maanden) kan je vroegtijdig beëindigen op voorwaarde dat je de opzegtermijnen van overeenkomsten van onbepaalde duur respecteert.

Gedurende de tweede helft van de arbeidsovereenkomst moet je wachten tot de overeengekomen duur is verstreken of moet je een vergoeding betalen die gelijk is aan het loon tot het einde van de overeengekomen duur.

Daarnaast is er de mogelijkheid om jouw arbeidsovereenkomst van bepaalde duur op te zeggen met wederzijdse toestemming. Dit wederzijds akkoord laat je best op papier zetten om toekomstige conflicten te vermijden. Zorg steeds dat zowel jij als je werkgever een origineel exemplaar hiervan hebben.

Kan ik gewoon verder blijven werken na het verstrijken van de duur?

Ja dit kan. Door stilzwijgend verder te gaan met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, krijgt het de stempel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

Ga naar de volgende arbeidsovereenkomst: 'Goedkope overuren'