Deeltijdse arbeid

Wat houdt deeltijds werken in?

Is je arbeidsduur korter dan de normale arbeidsduur in de onderneming, dan ben je een deeltijdse werknemer.

Voorbeeld: De normale arbeidsduur in de onderneming bedraagt 38 uren per week. Werk je 37 uren per week dan ben je een deeltijdse werknemer. 

Hoeveel mag ik als deeltijdse werknemer werken?

Minima per dag

Elke arbeidsperiode moet minstens 3 uur bedragen. In de horecasector is dit naar 2 uur herleid, op voorwaarde dat je werkgever dit op gemotiveerde wijze meldt aan het Paritair Comité 302. 

Minima per week

Je minimale wekelijkse arbeidsduur moet 1/3e van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer bedragen. In de horecasector mag je als deeltijdse werkkracht voor minstens 10 uren werken op voorwaarde dat je werkgever dit op gemotiveerde wijze meldt aan het Paritair Comité.


Werk je wekelijks minder dan 13 uur, dan heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Maxima per dag

Je mag maximum 11 uren per dag werken.

Maxima per week

Je mag maximum 50 uren per week werken.

Welk deeltijdse uurroosters bestaan er?

Je hebt een vaste of variabele wekelijkse arbeidsduur. 

Variabele wekelijkse arbeidsduur

Bij de variabele wekelijkse arbeidsduur is er een variabel uurrooster. Je arbeidsdagen en -uren liggen op voorhand niet vast en variëren. Ook je wekelijks aantal uren ligt niet vast. 

Vaste wekelijkse arbeidsduur

Bij de vaste wekelijkse arbeidsduur is er een onderscheid tussen vaste en variabele uurroosters. 

  • Bij een vast uurrooster liggen je arbeidsdagen en uren vooraf vast en zijn ze steeds hetzelfde. Ook je wekelijks aantal uren ligt vast.
  • Bij een variabel uurrooster liggen je arbeidsdagen en uren niet op voorhand vast. Je wekelijks aantal uren ligt wél vast.

Hoe weet ik in welk uurrooster ik moet werken?

De vaste uurroosters staan in je arbeidsovereenkomst. Heb je een variabel uurrooster dan staat je arbeidsduur in je individuele arbeidsovereenkomst. Je werkgever moet je telkens 3 dagen op voorhand je uurrooster meedelen.

Kan ik meer uren werken dan voorzien?

Ja, je werkgever moet dan een bijlage aan je arbeidsovereenkomst toevoegen.

Opgelet! Lees zeker het antwoord op de volgende vraag.

Kan ik overuren doen?

Ja, dat kan. Ben je een deeltijdse werknemer met een vast aantal uren per week dan ontvang je pas vanaf het 13e overuur per maand een toeslag van 50% (gewone arbeidsdag) of 100% (zon- en feestdagen). Ben je een deeltijdse werknemer met een variabel aantal uren per week dan ontvang je vanaf 3 uren en 14 minuten per week, 42 uren per trimester of 168 uren per jaar een overloontoeslag. Deze overuren noemt men bijkomende uren.

Kan ik mijn deeltijdse overeenkomst laten herzien?

Ja, als je jouw afgesproken uurrooster tijdens het vorige kwartaal met gemiddeld 1 uur/ week overschreed. Herziet je werkgever je arbeidsovereenkomst niet dan kan je een niet-betaalde bijkomende rustperiode vragen. Dit kan je vragen als jouw bijkomende uren tijdens het vorige kwartaal gemiddeld 20% van jouw werkrooster bereikten. Je moet deze inhaalrust opnemen binnen de 13 weken volgend op het kwartaal waarin je de bijkomende uren presteerde.

Deze inhaalrust vereist een akkoord tussen je werkgever en jou m.b.t. de dagen en uren waarop hij jou deze rust toekent.
Heb je geen overeenkomst dan moet je werkgever de inhaalrust per minimumschijf van één uur toekennen. Je inhaalrust mag per week niet meer bedragen dan 20% van je wekelijkse arbeidsduur (zoals vermeld in je arbeidsovereenkomst).

Voorbeeld: Je werkt normaal 20u per week. Jouw bijkomende uren waren tijdens het vorig kwartaal gemiddeld 4u, dit is 20% van jouw normaal werkrooster. Is je deeltijdse arbeidsovereenkomst hierna niet herzien, dan kan je inhaalrust vragen. 

 

Welke documenten moet ik in orde brengen?

Je moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben en dit voordat je start met je deeltijdse prestaties. Heb je geen schriftelijke arbeidsovereenkomst, dan ziet men jou als een voltijdse werknemer.

Kan ik als deeltijdse werkkracht voorrang krijgen bij het invullen van een vacature?

Ja, je werkgever is verplicht je voorrang te geven als het om dezelfde functie gaat en je de vereiste kwalificaties hebt.

Hoeveel verdien ik als deeltijdse werknemer?

Je loon als deeltijdse werknemer moet in verhouding staan tot het loon van een voltijdse werknemer die een gelijkaardige functie uitoefent.

Ga naar de volgende arbeidsovereenkomst: 'Flexi'