Diversiteit in de horeca, 2020

10/12/2020

De horecasector biedt werk aan een diverse groep van mensen met elk hun eigen achtergrond. Het gaat daarbij vaak om groepen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt zoals mensen met een migratieachtergrond of laaggeschoolden. 

Meer dan vier op de tien horecawerknemers hebben buitenlandse herkomst
In 2018 heeft 42% van de Vlaamse horecawerknemers een buitenlandse herkomst. Over alle sectoren heen is dit 18%. Dit aandeel stijgt jaar na jaar. Binnen de horecasector stellen de hotels verhoudingsgewijs de meeste personen met een buitenlandse herkomst tewerk. Meer dan de helft van de hotelmedewerkers heeft een buitenlandse herkomst. 

Kansen voor laaggeschoolden
De horecasector biedt vooral tewerkstellingskansen aan laaggeschoolden. Ongeveer een derde van alle Vlaamse horecawerknemers is laaggeschoold. Dit is meer dan dubbel zo hoog als het gemiddelde van 15%. Geen enkele sector stelt procentueel zo veel laaggeschoolden tewerk. Ook in Brussel en Wallonië is er eenzelfde patroon. 

Jongeren vinden de weg naar de horeca
Ongeveer één op de zes Vlaamse horecawerknemers is jonger dan 25 jaar. Ook dat is het hoogste aandeel van alle sectoren. Toch daalt dit aandeel onder invloed van de vergrijzing. Tien jaar geleden was nog één op de vier jonger dan 25 jaar. Daarnaast willen meer en meer gepensioneerden als flexi-jobber wat bijverdienen in de horeca. 

Benieuwd naar meer detail of de diversiteit op vlak van geslacht of arbeidshandicap?  
 

Doorblader de synthese 'Diversiteit in de horeca' in Issuu

Lees hier de volledige studie 'Diversiteit in de horeca' in Issuu

Download hier de volledige studie 'Diversiteit in de horeca' in pdf