Onderwijs, maart 2020

24/09/2020

In het schooljaar '18-'19 volgen 4.195 leerlingen les in het voltijds horecaonderwijs. Dat is 2,5% minder dan het jaar voordien. Maar ook hoopgevend want het is de kleinste daling in zeven jaar tijd. 

Leerlingenaantal stijgt in eerste graad
Sinds het schooljaar 2011-2012 verloor het voltijds horecaonderwijs 29% van zijn leerlingenaantal. Op 10.000 leerlingen in het voltijds onderwijs volgen er nog 98 horecaonderwijs (0,98%). In het schooljaar 2011-2012 was dit nog 140. Toch zijn er hoopgevende signalen vanuit de eerste graad. Voor het eerst in zeven jaar tijd stijgt het aantal leerlingen er en dit met 9% op jaarbasis.

West-Vlaanderen op kop
Horecascholen liggen verspreid over heel Vlaanderen, al springt er één provincie bovenuit. West-Vlaanderen is koploper wat betreft het aantal leerlingen dat er horecaonderwijs volgt. Met 770 leerlingen is Brugge de stad met de meeste leerlingen in het voltijd horecaonderwijs. Ook Koksijde heeft een plaats in de top 3. Kijken we naar de woonplaats van de leerlingen dan staat ook daar West-Vlaanderen op kop. Met 132 op de 10.000 leerlingen in het voltijds onderwijs die horecaonderwijs volgen, ligt dit aantal bijna dubbel zo hoog als in Limburg.

Goede tewerkstellingskansen
Weinig leerlingen uit het secundair horecaonderwijs proberen een diploma hoger onderwijs te halen. Een lage slaagkans is mogelijk een van de oorzaken. Wel hebben leerlingen uit het horecaonderwijs meteen een goede kans op de arbeidsmarkt. Zo ligt het percentage schoolverlaters horeca TSO en BSO dat werk zoekt één jaar na afstuderen onder het BSO of TSO gemiddelde. Ook bij de andere vormen van horecaonderwijs zien we dezelfde gunstige trend. 

Meer weten? Lees het rapport Onderwijs maart 2020

Download het rapport Onderwijs maart 2020 in pdf

Update voltijds horecaonderwijs '19-'20

In een update voor het schooljaar ’19-’20 zien we dat 4.172 leerlingen les volgen in het voltijds horecaonderwijs. Dit aantal ligt 23 leerlingen lager dan het schooljaar voordien.
De daling wordt elk jaar kleiner. Hoewel we nog steeds een daling zien in de derde graad, stijgt het aantal leerlingen opnieuw in de eerste en tweede graad.

Download de update 'voltijds horecaonderwijs schooljaar '19-'20 in pdf