Projecten & studies

Guidea verzamelt, ontwikkelt, verwerkt en verspreidt kennis over de horeca. We realiseren veel eigen studies en onderzoeksprojecten. We volgen continu op welke interessante publicaties en studies er in binnen- en buitenland verschijnen en bekijken welke nieuwe concepten en trends er opduiken. Zo willen we je nieuwe inzichten, bruikbare tips en adviezen, originele instrumenten en inspirerende ideeën bieden.

Interne en externe studies

Loading..

Macro-economische kijk op de horeca, juli 2019

Dit rapport geeft je een duidelijk beeld van het belang van de horeca voor de Belgische economie, de verwevenheid met de andere sectoren, de evolutie van de investeringen, prijzen, tewerkstelling en productiviteit van de sector.

Arbeidsmarkt horeca mei 2019

We geven een schets van de algemene economische evoluties die invloed hebben op de sector. We brengen de dynamiek bij horecaondernemingen en de evoluties op het vlak van tewerkstelling in kaart. Editie mei 2019

Kwartaaloverzicht Vlaamse Horeca, mei 2019

Ben je benieuwd naar de nieuwste evoluties binnen de Vlaamse horeca? Ons kwartaaloverzicht geeft je een blik op de Vlaamse horecaondernemingen en hun werknemers.

Flexi-jobs populair (in Vlaanderen)

De monitor flexi-jobs geeft een cijfermatige weergave van de flexi-jobs sinds hun invoering. Editie mei 2019.

Ondernemingen in de horeca, februari 2019

Benieuwd naar de evolutie van de ondernemingen in de horecasector? Ons rapport Ondernemingen in de horeca geeft je duidelijke cijfers van het aantal actieve ondernemingen, de faillissementen, oprichtingen en stopzettingen. We bekijken ook de omzet, investeringen en hoe het bij de buurlanden gaat.

Diversiteit in de horeca, januari 2019

De horeca stelt mensen met een diverse afkomst tewerk.  In dit rapport bekijken we de diversiteit van de werknemers in de sector naar herkomst, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en (arbeids)handicap.

Guidea online magazine

Loading..

E-magazine 'Kritieke momenten van een horecaonderneming'

Wat zijn de kritieke momenten van een horecaonderneming? Waar kan het mislopen? Deze en andere vragen komen aan bod in ons e-magazine 'Kijk@horeca'.

Ons nieuwe e-magazine 'Deeleconomie, vormen en impact op de horeca' staat online

Welke vormen neemt de deeleconomie aan in de horeca? Welke impact heeft ze op de sector? Deze en andere vragen komen aan bod in ons gloednieuw e-magazine 'Kijk@horeca'.

Wat een waste!

Hoeveel voedsel gooi jij in de vuilbak? Waar zit het grootste voedselverlies in jouw zaak en hoe kan je het inperken?

Te oud, te duur, te grijs?

Waarom langer werken? Kies bewust voor 50+, werkgever en werknemer aan het woord, tips op de werkvloer,