Projecten & studies

Guidea verzamelt, ontwikkelt, verwerkt en verspreidt kennis over de horeca. We realiseren veel eigen studies en onderzoeksprojecten. We volgen continu op welke interessante publicaties en studies er in binnen- en buitenland verschijnen en bekijken welke nieuwe concepten en trends er opduiken. Zo willen we je nieuwe inzichten, bruikbare tips en adviezen, originele instrumenten en inspirerende ideeën bieden.

Interne en externe studies

Loading..

Kwartaaloverzicht Vlaamse Horeca, juli 2018

Elk kwartaal houden we bij wat de evoluties zijn in de Vlaamse horeca.

Arbeidsmarkt horeca juli 2018

We geven een schets van de algemene economische evoluties die invloed hebben op de sector. We brengen de dynamiek bij horecaondernemingen en de evoluties op het vlak van tewerkstelling in kaart. Editie juli 2018

Het aantal werkgevers dat beroep doet op flexi-jobs blijft stijgen

De monitor flexi-jobs geeft een cijfermatige weergave van de flexi-jobs sinds hun invoering. Editie juli 2018

Macro-economische kijk op de horeca, mei 2018

Wat is de totale output van de horeca in 2016? Hoe zijn de prijzen geëvolueerd? Hoe is het gesteld met de arbeidsproductiviteit in de horeca. Dit rapport gaat op zoek naar de antwoorden op deze en andere vragen.

Ondernemingen in de horeca, maart 2018

Benieuwd naar de evolutie van de ondernemingen in de horecasector? Ons rapport Ondernemingen in de horeca geeft je een duidelijke schets van het aantal actieve ondernemingen, de faillissementen, oprichtingen en stopzettingen. We bekijken ook de omzet en investeringen, het aantal vestiging en hoe het bij de buurlanden gaat.

Diversiteit in de horeca 2017

Het rapport geeft een update van de tewerkstelling in de horecasector op het vlak van diversiteit naar herkomst, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en (arbeids)handicap. In het laatste hoofdstuk besteden we aandacht aan de opleiding van risicogroepen in de horecasector.

Guidea online magazine

Loading..

Ons nieuwe e-magazine 'Deeleconomie, vormen en impact op de horeca' staat online

Welke vormen neemt de deeleconomie aan in de horeca? Welke impact heeft ze op de sector? Deze en andere vragen komen aan bod in ons gloednieuw e-magazine 'Kijk@horeca'.

Wat een waste!

Hoeveel voedsel gooi jij in de vuilbak? Waar zit het grootste voedselverlies in jouw zaak en hoe kan je het inperken?

Te oud, te duur, te grijs?

Waarom langer werken? Kies bewust voor 50+, werkgever en werknemer aan het woord, tips op de werkvloer,

Geluk(t)

Benieuwd hoe werknemers, gasten en ondernemers gelukkig en succesvol zijn in de horeca?