Partners

Horeca Forma

Sectororganisatie Horeca Forma is er voor iedereen die in de horecasector (Paritair Comité 302) werkt of wilt werken. Met een professioneel opleidingsaanbod, advies op maat, inspiratie en nieuwe ideeën zorgt Horeca Forma ervoor dat je groeit en sterker staat op elk vlak, je hele horecacarrière lang.

Op de website van Horeca Forma spelen ze hun sterkste troef uit: een ruim opleidingsaanbod, gratis voor medewerkers in het Paritair Comité 302 voor de horeca. De trainingen richten zich in de eerste plaats naar werknemers (PC 302). Horecawerkgevers met medewerkers die Horeca Forma-opleidingen volgen, kunnen ook deelnemen.

Voor de vakmensen van vandaag ... en morgen
Horeca Forma investeert ook in toekomstige horecamedewerkers. Samen met het horecaonderwijs willen we de jeugd optimaal voorbereiden op het horecaberoep. Duaal leren, of 'leren op de werkplek' speelt daarin een cruciale rol. Elk bedrijf dat een leerling uit bv. een hotelschool wil opleiden in de zaak, moet erkend worden als 'leerbedrijf'. Zij leveren deze erkenning af en begeleiden en ondersteunen bedrijven, scholen en leerlingen in heel dit leertraject. Zo maken ze van het nieuwe duaal leren een succes.

Ook gemotiveerde werkzoekenden kunnen bij hen terecht voor professionele opleidingen. Horeca forma neemt ze onder de vleugels en laat ze pas los als ze een toffe horecajob hebben gevonden. Voor deze opleidingen werken ze vaak samen met VDAB of een lokale tewerkstellingsorganisatie. 

Heb je vragen voor hen? Contacteer hen via forma@horeca.be.

www.horecaforma.be/vlaanderen

 

Waarborg- en Sociaal Fonds

 

Het Horecafonds is het Fonds voor Bestaanszekerheid van en voor de horecasector. Het Fonds staat in voor de uitbetaling van allerlei sociale voordelen aan werkgevers en werknemers in de Horecasector.

Velen onder jullie kennen het Horecafonds van de eindejaarspremies. Het Fonds heeft immers als kerntaak de uitbetaling van de eindejaarspremies aan werknemers in de sector, maar het doet nog veel meer.

Het Horecafonds organiseert ook de uitbetaling van de zogenaamde syndicale premies, en de terugbetaling van bepaalde kosten rond syndicale vormingen. In het kader van het SWT (vroegere brugpensioen) neemt het Fonds de uitbetaling van de aanvullende vergoeding ten laste.

Het Fonds verzekert het beheer van de sectorale functieclassificatie. Alle functies uitgeoefend binnen de sector werden hierin samengebracht en op een wetenschappelijke manier beschreven.

Tenslotte is het bevorderen van tewerkstelling en beroepsopleiding eveneens een statutaire opdracht van het Fonds. Om hieraan gestalte te geven werden de regionale centra voor vorming en vervolmaking in de horecasector opgericht (Horeca Vorming).

Op sectoraal niveau werd eveneens een sociaal pensioenplan uitgewerkt. Hiervoor werd het Fonds Tweede Pijler 302 opgericht. Het beheer van het solidariteitsluik binnen dit plan is in handen van het Horecafonds.

 

 www.horecafonds.be

ACV Voeding & diensten

ACV Voeding en Diensten is een van de vakcentrales van het ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond). Zij verdedigt de belangen van de arbeiders en arbeidsters uit een hele reeks industriële, dienstverlenende en social profit sectoren.

ACV Voeding en Diensten is vertegenwoordigd in o.a. volgende paritaire comités: Horeca (arbeiders en bedienden), voedingsnijverheid, handel in voedingswaren, schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven, technische land- en tuinbouwwerken, tabaksbedrijf, terugwinning van diverse producten, landbouw, tuinbouw, bosbouw, vrij onderwijs, filmbedrijf, bioscopen,  tandprothese, bewakingsdiensten, diensten voor gezinszorg Vlaanderen, dienstencheques, beheer van gebouwen en huispersoneel, toeristische attracties, aanvullend paritair comité voor de arbeiders en uitzendarbeiders in één van de vermelde sectoren.

 acv-voeding-diensten.acv-online.be

ABVV Horval

De Centrale Voeding – Horeca – Diensten, afgekort ABVV HORVAL, is een federale werknemersorganisatie die aangesloten is bij het ABVV (Algemeen Belgisch Vak Verbond). De centrale is een standvastige waarde binnen de arbeidersvertegenwoordiging. In 2008 vierden ze dan ook hun 100-jarig bestaan.

Tijdens deze periode is er uiteraard een enorme evolutie geweest, zowel in structuren als in ledenaantal. Vandaag tellen ze meer dan 115.000 aangesloten werknemers wiens belangen ze verdedigen in meerdere sectoren. De horecasector is één van de belangrijkste sectoren voor de centrale.

Daarnaast is ABVV Horval ook aangesloten bij de EFFAT (Europese Vakbond van werknemers in de voedingsnijverheid) en bij de UITA (Wereld vakverbond van werknemers in de voedingindustrie). Daardoor hebben ze dus hun plaats zowel op Belgisch, Europees als mondiaal niveau.

 www.horval.be
 

Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen is de sectororganisatie van en voor de horeca. De drie pijlers zijn belangenverdediging, ondersteunen en netwerken. Dankzij de wijdvertakte verankering is Horeca Vlaanderen actief op Europees, nationaal, Vlaams en lokaal niveau.

Horeca Vlaanderen heeft op dit moment vijfendertig lokale afdelingen verspreid over gans Vlaanderen, driehonderd bestuursleden die zich dagelijks inzetten voor de sector en zesduizend leden die hebben gekozen deel uit te maken van het professionele netwerk.

Belangenverdediging

Horeca Vlaanderen verdedigt de belangen van de ganse sector en strijdt voor een beter ondernemingsklimaat. Bij het bepalen van de algemene strategie en standpunten is er constante input van de lokale afdelingen en diverse sectorcommissies.

Netwerken

Via netwerkevents, infosessies, opleidingen en workshops brengt Horeca Vlaanderen ondernemers samen om hen de kans te bieden zich verder te professionaliseren. Een overzicht van het aanbod aan kosteloze opleidingen vindt u op www.horeca-academie.be.

Ondersteunen

Horeca Vlaanderen verspreidt haar informatie via diverse kanalen ( Horeca Krant, Horeca Echo, Horeca Flash, website, partners,..). De leden kunnen bovendien rekenen op juridisch eerstelijnsadvies en krijgen een divers aanbod interessante ledenvoordelen.

 www.fedhorecavlaanderen.be

Westtoer

Westtoer, het provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen, is een overheidsbedrijf met de flexibiliteit van private organisaties.

Voor toerisme en recreatie vormt Westtoer het verlengstuk en het speerpunt van het provinciebestuur. De hoofdopdracht van Westtoer bestaat dan ook in het voorbereiden en adviseren van het toeristisch-recreatief beleid van de provincie en het coördineren en effectief realiseren van dit beleid. Westtoer situeert zich tussen het Vlaams niveau en de basisactoren (gemeenten, privé-sector).

De belangrijkste rol is het coördineren van deze krachten aan de basis. Om dit te realiseren deelt Westtoer de provincie op in regio's (Kust, Brugse Ommeland, Westhoek, Leiestreek). De partners uit de gemeenten en de privé-sector worden samengebracht in hechte samenwerkingsverbanden, ondersteund door financiële en personele middelen.

 www.westtoer.be