Restaurants en cafés verhogen hun prijzen (minder sterk dan verwacht)

07/07/2021

Restaurants en cafés hebben bij de heropening in juni hun prijzen verhoogd, zij het minder sterk dan verwacht. Toch valt het niet uit te sluiten dat in de tweede helft van het jaar de prijsverhoging verder evolueert. 

Uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel blijkt dat restaurants en cafés in juni hun deuren hebben geopend met gemiddeld 1,7 procent hogere prijzen dan in oktober 2020 toen de horeca op slot ging. Vergelijk je op jaarbasis dan komt de inflatie in restaurants en cafés uit op 3,5 procent. Deze inflatiecijfers liggen onder de door sommigen voorspelde prijsstijgingen van 5 à 10 procent. 

Toch blijft het uitkijken, want er zit wel degelijk een knik omhoog in de prijzen. In juni ligt het prijsniveau 1 procent hoger dan in mei, een uitzonderlijke stijging op een maand tijd. Op die manier versnelt de inflatie. Indien deze versnelling aanhoudt, kunnen de prijsstijgingen verder in het jaar toch nog tegen de verwachte stijgingen aanleunen. De cafés en restaurants staan in hun prijsstijging overigens niet alleen. De algemene inflatie in België versnelt ook en dit van 0,3 procent begin dit jaar naar 1,6 procent in juni. 

 

Waar komt de prijsstijging vandaan?

De sector van de restaurants en cafés kent normaliter een vrij geleidelijke stijging van de prijzen. Een verplichte sluiting van zeven maanden zorgt nu dat veel horecazaken op eenzelfde moment hun prijzen verhogen omdat ze dit in de voorgaande maanden niet konden. Het gevolg is een knik in de prijzen. Daarnaast hebben horecaondernemers er een heel zware financiële periode op zitten met bijkomende investeringen. Zij zijn dus op zoek naar extra financiële middelen om hun horecazaak te redden. Ze hebben nagedacht over hun rendabiliteit, hebben zitten rekenen en weten dat ze die margeverhoging nodig hebben om een gezonde onderneming te runnen. Het verhogen van de prijzen en bijhorende marges is een mogelijkheid om terug rendabel te worden. 

Langs de andere kant is de vraagzijde ook wat veranderd. Veel van de gezinnen hebben de mogelijkheid om meer geld te besteden. Er zijn immers miljarden geïnvesteerd om het inkomen van gezinnen te vrijwaren. Dit terwijl een groot deel van hen net minder heeft uitgegeven, vooral aan zaken om zich te vermaken. Deze groep heeft dus meer kunnen sparen en is bereid een hogere prijs te betalen voor goederen en diensten. Dat zie je in de algemene inflatie die omhoog gaat, maar zeker ook in diensten die ze lang hebben moeten missen. In dit geval zijn dit dus de cafés en restaurants.