De coronacrisis is nog niet voorbij. Op welke premies en steunmaatregelen heb je recht?

01/09/2021

De coronacrisis is jammer genoeg nog niet ten einde. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kan jouw zaak het financieel nog steeds moeilijk hebben. Gelukkig biedt de overheid een steunpakket aan om je financieel te ondersteunen. Je vindt hier een overzicht van alle premies.

 

1. Vlaams beschermingsmechanisme voor beperkte groep ondernemers

Nog altijd zijn er horecazaken die nog niet volledig kunnen heropstarten of waarvan de reservaties weinig binnenlopen (hotels). Voor die beperkte groep ondernemers zal het mogelijk blijven om het Vlaams beschermingsmechanisme aan te vragen tot eind september 2021. 

Opnieuw moet de ondernemer een omzetverlies van 60% aantonen. Zo  heeft de ondernemer recht op een bescherming van 10% van de normale omzet. Opgelet, de maatregel is nog niet in werking en zal je ook maar kunnen aanvragen na de btw-aangifte van het derde kwartaal 2021. 

Voor meer info ga naar de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

2. RSZ-verminderingen in het PC302 (2 soorten)


a. Tijdelijke RSZ-bijdragevermindering voor de hotelsector

Voor zowel het tweede als het derde kwartaal van 2021 kan je een volledige vrijstelling vragen van de gewone RSZ-bijdragen en dit voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid. Hiervoor moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden:

 •  Omzetverlies van 60% ten opzichte van de omzet van hetzelfde kwartaal in 2019;
 • een daling noteren van minstens 60% van de bij de RSZ aangegeven loonmassa ten opzichte van hetzelfde kwartaal 2019 voor btw-plichtige werkgevers die geen periodieke btw-aangifte indienen of voor werkgevers die niet btw-plichtig zijn.
Voor meer info lees het artikel van Horeca Vlaanderen 'Extra steun voor de hotel- en logiessector met verlaging loonkost voor het tweede kwartaal'


b. Herstel van de werkgelegenheid voor derde kwartaal 2021

Wie werknemers terughaalt uit de tijdelijke werkloosheid en/of nieuw personeel aanwerft in het derde kwartaal, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal. Dit is toepasbaar tot 5 werknemers per vestiging. De vergoeding ligt hoger wanneer je zwaar getroffen bent:

 • Zwaar getroffen werkgevers hebben recht op 2.400 euro per werknemer en dit voor maximaal 5 werknemers;
 • Niet of minder zwaar getroffen werkgevers hebben recht op 1.000 euro per werknemer en dit voor maximaal 5 werknemers 

Je behoort tot een zwaar getroffen werkgevers als:

 • je arbeidsvolume in het eerste kwartaal van 2021 50% lager ligt dan hetzelfde kwartaal van 2020; of
 • je arbeidsvolume in het vierde kwartaal van 2020 50% lager ligt dan hetzelfde kwartaal van 2019.
Voor meer info ga naar de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

3. Vrijstelling jaarlijkse vakantiebijdrage

Als horecawerkgever betaal je elk jaar de bijdrage voor de financiering van de jaarlijkse vakantie van je arbeiders. De federale regering neemt deze bijdrage evenwel dit jaar voor haar rekening.

Normaal moet je de bijdrage betalen tegen 30 april 2021. Om de sector te beschermen tegen faillissementen en de werkgelegenheid te bevorderen zorgt de overheid nu voor een vrijstelling van deze bijdragen. Zo krijgt de horecaondernemer opnieuw een klein duwtje in de rug.

Je zal dit jaar dus geen debetbericht ontvangen van de RSZ. 

4. Uren die studenten presteren in het derde kwartaal tellen niet mee voor hun contingent

Er werken heel wat studenten in de horeca. Om hen en de werkgevers van het pc302 een duwtje in de rug te geven zullen de uren die de student presteert tijdens het derde kwartaal 2021 niet meetellen voor het contingent van 475 uren per jaar. Voor verdere vragen contacteer je best jouw sociaal secretariaat.

Voor meer info lees het artikel van Horeca Vlaanderen 'Belangrijke steunmaatregelen rond vakantiebijdrage en studentenjobs verschenen in Belgisch staatsblad'

5. Crisis-overbruggingsrecht (2 soorten)

Er bestaan 2 soorten overbruggingsrecht. 

a. Dubbel corona-overbruggingsrecht
Deze vorm van het overbruggingsrecht is voor zelfstandigen wiens activiteit verplicht volledig onderbroken is omwille van een maatregel van de overheid. Voor de periode januari tot en met 30 september 2021 heeft de zelfstandige recht op een dubbele uitkering, die bovendien combineerbaar is met takeaway.

b. Crisis-overbruggingsrecht bij een ernstige omzetdaling
Deze vorm is voor zelfstandigen van wie de onderneming een aanzienlijke omzetdaling heeft door de coronacrisis. In dit geval moet je dus niet volledig gesloten zijn. 

Deze maatregel loopt sinds 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Voor deze steun moet je in de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor je steun vraagt een aanzienlijk inkomstenverlies kunnen aantonen van minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand 2019. De basisuitkering van beide overbruggingsrechten bedraagt:

 • € 1.646,38 per maand voor zelfstandigen met gezinslast;
 • € 1.317,52 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast.
Voor meer info ga naar de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

6. Het globalisatiemechanisme

Ondernemers die een omzetverlies van minstens 60% hebben en een boekhoudkundig verlies hebben geleden tussen 1 april 2020 tot en met 31 december 2020, kunnen recht hebben op de Vlaamse premie van het globalisatiemechanisme.

Als je 4 keer ‘ja’ antwoordt op volgende vragen, dan kom je in aanmerking voor dit mechanisme: 

 1. Had je op 30 september 2020 een actieve vestiging in het Vlaamse Gewest?
 2. Realiseerde je onderneming tussen 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een omzet van minstens 450.000 euro (exclusief btw)?
 3. Leed je onderneming tussen 1 april 2020 tot en met 31 december een boekhoudkundig verlies?
 4. Was er een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 en was dat het gevolg van de beperkingen door de coronamaatregelen in het 2de, 3de en 4de kwartaal 2020?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Je kan de premie aanvragen vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021. 

Voor meer info ga naar de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

7. Terugbetaling reeds betaalde accijnsrechten op tankbier en bier in vaten

 

Door de lange sluiting van de horecasector is de houdbaarheidsdatum van geleverd bier bij velen overschreden en dus niet meer bruikbaar. De regering voorziet daarom in een terugbetaling van de reeds betaalde accijnsrechten op bier in vaten en tankbier. Opgelet, als horecaondernemer kan je de aanvraag niet zelf indienen. Een aanvraag kan enkel door je bierleverancier gebeuren. Contacteer dus zeker de leverancier van jouw vervallen bier voor meer informatie. Het volledige terugbetalingsdossier moet uiterlijk op 31 december 2021 ingediend zijn.

Voor meer info ga naar de website van het FOD Financiën

8. Tijdelijke btw-verlaging van 6%

Zowel voor voeding als voor alcoholische en niet-alcoholische dranken verlaagt de btw naar 6 procent tot 30 september 2021.
 

Voor meer info ga naar de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

9. Premies van gemeenten en steden

Ook op lokaal niveau zijn er heel wat steunmaatregelen. Informeer bij jouw gemeente of stad welke steun mogelijk is.

10. Andere steunmaatregelen

Wens je nog informatie over andere steunmaatregelen? Kijk dan zeker ook op de website van Horeca Vlaanderen:

Andere steunmaatregelen