Een verplichting voor elke werkgever: de “Federal Learning Account”

01/06/2024

De wet op de arbeidsdeal van 3 oktober 2022 heeft als doel zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen door in te zetten op een goede werk-privébalans, een dynamische arbeidsmarkt, verdere digitalisering en levenslang leren. Om werknemers de continue kans te geven om te groeien, werd het individueel opleidingsrecht ingevoerd. 

Om werkgevers te helpen bij het beheer van het individueel opleidingsrecht, heeft de federale overheid de Federal Learning Account (FLA) ontwikkeld. Dit is een digitaal platform waarin werkgevers opleidingsrechten en opleidingen voor hun werknemers registreren. 

Het individueel opleidingsrecht en de FLA

Elke werknemer krijgt een individueel recht op opleiding. Het aantal opleidingsdagen is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Voor werknemers die deeltijds werken of niet het volledige kalenderjaar in dienst zijn, wordt het aantal opleidingsdagen verrekend.

De FLA helpt de werkgever bij het inventariseren van het opleidingsrecht en geeft werknemers de mogelijkheid er op elk moment na te gaan op hoeveel opleidingsdagen en op welk type opleiding ze recht hebben. 

Wat doet de werkgever?

Elke werkgever (ongeacht het aantal werknemers in de onderneming) heeft een verplichting om te registreren in de FLA.  

Ten laatste binnen 1 maand na afloop van het kwartaal registreert de werkgever de gevolgde opleidingen, de basiskenmerken en het aantal opleidingsdagen. 

Verder registreert de werkgever ook de gegevens van zijn werknemers en controleert hij de informatie die al verzameld werd door de overheid. 

Deadline

Werkgevers hebben tot 30 november 2024 de tijd om registraties uit te voeren voor de werknemers die reeds in dienst zijn en voor opleidingen gevolgd in de eerste 3 kwartalen van 2024.

Voor nieuwe werknemers heeft de werkgever 60 kalenderdagen na indiensttreding om de registratie in orde te brengen. 

Waar vind ik de tool?

De FLA is beschikbaar via Career Pro. Naast een handleiding, vind je onderaan de website veelgestelde vragen terug die je verder op weg helpen.

Wil je meer weten over de berekening van het aantal opleidingsdagen en de FLA? Op de website van Horeca Forma vind je een handig overzicht met praktische informatie.

Klik hier voor meer info over de arbeidsdeal en de FLA op de website van Horeca Forma.