Over Guidea

Onze missie?

Guidea wil samen met de sociale partners de horecasector in Vlaanderen professionaliseren en bouwen aan een duurzame tewerkstelling.

Onze activiteiten?

We zijn een studiecentrum voor en over de horecasector. We bieden inzichten aan over evoluties, trends, beleidseffecten, wetgeving, competentienoden, ondernemen en werken in de horeca. We doen dit door:

 • Relevante cijfergegevens en data over de sector te verzamelen en te analyseren.
 • Eigen onderzoeksprojecten rond specifieke en actuele horecathema's te realiseren.
 • Wetenschappelijke en vakliteratuur over de horeca in binnen- en buitenland op te volgen.
 • Online tools en hulpmiddelen voor werkgevers en werknemers in de sector te ontwikkelen (bvb. startersgids, financieel plan voor starters, food & beverage kostencalculator, menu-engineering, vergunningen en attesten).
 • Informatie aan te bieden over lonen en vergoedingen, werken en tewerkstellen in de horeca.

Al deze informatie vind je op onze website www.guidea.be onder de vorm van rapporten, een cijferdatabase, dashboards, brochures, infographics, e-magazines, tools, nieuws en blogberichten,...

De thema's waar Guidea vooral op focust zijn:

 • werkgelegenheid in de sector
 • ondernemingen
 • economische kijk op de sector
 • impactanalyses van beleidsmaatregelen
 • horeca-onderwijs
 • opleiding en vorming
 • werkbaarheid
 • diversiteit
 • duurzaamheid
 • imago

Daarnaast hebben we expertise in de opmaak van horecabeleidsplannen voor steden en gemeenten.

Onze middelen?

Onze financiering komt rechtstreeks van de sector zelf (Paritair Comité 302), via het Waarborg en Sociaal Fonds en Horeca Vorming Vlaanderen.

Guidea is in 2004 opgericht door de sociale partners in de horecasector: ABVV Horval, ACV Voeding en Diensten en Horeca Vlaanderen. Ook Westtoer zit in de Raad van Bestuur.