Anciënniteitsverlof

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers

In ondernemingen waar nog geen gelijkaardig voordeel bestaat, wordt, op elke 10e verjaardag van de arbeidsovereenkomst in de onderneming, aan de voltijdse werknemers elk jaar één bijkomende extralegale verlofdag toegekend.

 

Ondernemingen met (gemiddeld) 50 werknemers of meer

In ondernemingen waar nog geen gelijkaardig voordeel bestaat, wordt, op elke 5e verjaardag van de arbeidsovereenkomst in de onderneming, aan de voltijdse werknemers één bijkomende extralegale verlofdag toegekend.
Wanneer dit recht eenmaal is toegekend, blijft het verworven, ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers.

 

Deeltijdse werknemers

Voor deeltijdse werknemers wordt het anciënniteitsverlof in verhouding tot de overeengekomen arbeidsduur toegekend

Voor meer informatie kan je je als werknemer wenden tot uw vakbond: ACV Voeding en Diensten of ABVV

Als werkgever kan u zich wenden tot Horeca Vlaanderen