Projecten & studies

Guidea verzamelt, ontwikkelt, verwerkt en verspreidt kennis over de horeca. We realiseren veel eigen studies en onderzoeksprojecten. We volgen continu op welke interessante publicaties en studies er in binnen- en buitenland verschijnen en bekijken welke nieuwe concepten en trends er opduiken. Zo willen we je nieuwe inzichten, bruikbare tips en adviezen, originele instrumenten en inspirerende ideeën bieden.

Interne en externe studies

Loading..

Polsslag Vlaamse Horeca, januari 2018

De Polsslag Vlaamse Horeca gaat dieper in op de situatie in Vlaanderen en bekijkt daarnaast ook de sector van de accommodaties.

Aantal flexi-jobs in de horeca blijft stijgen

De monitor flexi-jobs geeft een cijfermatige weergave van de flexi-jobs sinds hun invoering.

Diversiteit in de horeca 2017

Het rapport geeft een update van de tewerkstelling in de horecasector op het vlak van diversiteit naar herkomst, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en (arbeids)handicap. In het laatste hoofdstuk besteden we aandacht aan de opleiding van risicogroepen in de horecasector.

Deeleconomie in de horeca: vormen en impact

In ons nieuw rapport bestuderen we welke vormen de deeleconomie aanneemt in de horeca en welke impact ze heeft op de sector.

Werkbaar werk in de horeca

Dit rapport beschrijft de mate van werkbaar werk in de horeca in 2016 op basis van de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid.

Horeca onderwijs

Het rapport Onderwijs focust op de evolutie van het aantal leerlingen en studenten binnen het horecagerelateerd onderwijs.

Guidea online magazine

Loading..

Wat een waste!

Hoeveel voedsel gooi jij in de vuilbak? Waar zit het grootste voedselverlies in jouw zaak en hoe kan je het inperken?

Te oud, te duur, te grijs?

Waarom langer werken? Kies bewust voor 50+, werkgever en werknemer aan het woord, tips op de werkvloer,

Geluk(t)

Benieuwd hoe werknemers, gasten en ondernemers gelukkig en succesvol zijn in de horeca?