Lonen & vergoedingen

Lonen

Ieder jaar in januari indexeert het loon in paritair comité 302. Op 1 oktober 2017 zijn de lonen, op basis van het sectorakkoord, met 0,5% geïndexeerd. Download het meest recente loonbarema (bedrag op 01/10/2017).  Deze bedragen zijn de minimumlonen die van toepassing zijn in de 9 functiecategorieën. Meer info over de functiecategorieën kan je nalezen op de website van het Waarborg & Sociaal Fonds Horeca.

loonbarema's
 

Vergoedingen en premies

Zon- en feestdagtoeslag

Voor prestatie op zon- en feestdagen heeft de werknemer recht op een extra premie.  Deze premie wordt per uur betaald: 2 € per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 € per dag.  Voor de begonnen uren mag deze premie geproratiseerd worden. 

Eindejaarspremie

De eindejaarspremies in de horeca worden uitbetaald door het Waarborg en Sociaal Fonds.  Dit wordt gefinancierd via bijdragen betaald door de werkgevers uit de horeca.  Om recht te hebben op deze premie moet de werknemer minstens 2 maanden ononderbroken werken bij dezelfde werkgever.  Sinds 2016 mag deze periode voortaan gespreid worden over 2 kalenderjaren.   Een extra (gelegenheidsarbeider) heeft recht op een eindejaarspremie indien ze in de loop van het kalenderjaar 44 dagen gewerkt hebben bij dezelfde werkgever.  Meer info kan je lezen op de website van Waarborg en Sociaal Fonds Horeca.

Vervoersonkost woon-werk

Welk bedrag een werknemer krijgt voor zijn verplaatsing hangt af van het gebruikte vervoersmiddel en de afstand tussen woon- en werkplaats.  Komt de werknemer met de fiets, dan krijgt hij per afgelegde kilometer een vergoeding van 0,22€.  Meer info vind je terug in de sectorale sociale gids horeca.  

Nachtpremie

Werkt de werknemer tussen 12 uur 's nachts en 5 uur 's morgens? Dan heeft hij recht op een extra toeslag van 1,2398 euro per gewerkt uur (bedrag op 1 januari 2017).

 

Vergoeding economische werkloosheid

Een werknemer die economisch werkloos wordt, heeft recht op een bijkomende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering.  Om recht te hebben op deze vergoeding moet de werknemer minstens 6 maand anciënniteit hebben in dezelfde onderneming.

De vergoeding bedraagt 0,5187 euro per uur, vermenigvuldigd met het aantal uur dat de werknemer normaal zou gewerkt hebben op de dag van de economische werkloosheid.   Dit bedrag wordt gedurende 110 werkdagen per kalenderjaar uitbetaald.  

 

Ecocheques

Ook in 2017 heeft een werknemer recht op ecocheques, ter waarde van maximum 250 euro.  Om het volledige bedrag te krijgen moet een werknemer voltijds werken van 1 december 2016 tot 30 november 2017.  Een werknemer die niet de volledige periode zal werken, of deeltijds werkt heeft recht op een bedrag in verhouding tot de geleverde prestaties. 

Arbeidskledijvergoeding

In heel wat horecazaken wordt specifieke werkkledij opgelegd. Als de werkgever zelf instaat voor de aankoop en het reinigen van de kledij moet hij geen kledijvergoeding uitbetalen.  Indien dit niet het geval is moet de werknemer volgende vergoeding krijgen:

  • 1,67 euro (bedrag op 1 januari 2017) per gewerkte dag als de werknemer zelf zijn kleren koopt
    én
  • 1.67 euro (bedrag op 1 januari 2017) per gewerkte dag als de werknemer zelf zijn kleren onderhoudt en wast.

Loonbonusplan

In tijden van loonstop en besparing is het niet altijd makkelijk om als werkgever de medewerkers te belonen voor de geleverde prestaties. Het loonbonusplan kan een interessante optie zijn.

De werkgever kent met zo'n plan een bonus toe aan zijn medewerkers die gekoppeld is aan bepaalde resultaten in de horecaonderneming. Lees meer.

Syndicale premie

Een werknemer die is aangesloten bij een vakbond krijgt een stukje terugbetaald van de kost van het lidmaatschap.  De syndicale premie bedraagt 135 euro voor voltijdse werknemers (uitbetaling in 2017)

Meer weten?

 

Wie meer wil lezen over loon- en arbeidsvoorwaarden in de horeca kan de sectorale sociale gids horeca raadplegen.

Voor meer info kan je je als werknemer wenden tot je vakbond: ACV Voeding en Diensten of ABVV.  Als werkgever kan je je wenden tot Horeca Vlaanderen.